obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Rozeznanie rynku w zakresie dzierżawy sprzętu wielofunkcyjnego


Data dodania: 2020-01-08 10:04:17


W związku z planowanym przez Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, wszczęciem pilotażowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dzierżawie sprzętu wielofunkcyjnego, zapraszamy Państwa do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia...
+ więcej

Ogłoszenie o Dialogu technicznym


Data dodania: 2018-11-06 12:52:01


Ogłoszenie o  dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania dokumentacja w Uniwersytecie Opolskim.


Szczegóły w rozwinięciu informacji...
+ więcej

Strona 1 z 1


Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol