obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/38/2019/A „Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy”, część nr 2: Realizacja 30 dwutygodniowych staży w laboratorium zajmującym się analizą próbek wody i ścieków dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Składanie ofert:
2019-11-05 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-05 10:30
PN
U/44/2019 Wykonanie demontażu kabla światłowodowego MSK w Opolu, ułożonego w dzierżawionej kanalizacji teletechnicznej od Orange Polska S.A. na odcinku CPD przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny UO), a budynkiem zlokalizowanym przy ul. Plebiscytowej 5 Składanie ofert:
2019-10-16 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-16 10:30
PN
U/38/2019 Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy Składanie ofert:
2019-08-16 10:00
Otwarcie ofert:
2019-08-16 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol