obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/09/2019„Wykonanie 3 filmów - spotów reklamowych, w celu promocji Uniwersytetu Opolskiego zagranicą w ramach realizacji projektu pt. „Dialog Wschodni”, finansowanego w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej” Składanie ofert:
2019-03-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-25 10:30
PN
U/08/2019Kampania promocyjna w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Vk.com w ramach realizacji projektu pt.: „Dialog Wschodni” finansowanego w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Składanie ofert:
2019-03-14 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-14 10:30
PN
U/04/2019Zakup dostępu do platformy z kolekcją elektronicznych wersji zagranicznych publikacji książkowych Składanie ofert:
2019-02-08 10:00
Otwarcie ofert:
2019-02-08 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol