obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/30/2017PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZADANIU INWESTYCYJNYM pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego w zakresie robót ogólnobudowlanych i dostaw związanych z zagospodarowaniem terenu, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020” Składanie ofert:
2017-07-20 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-20 10:30
PN
U/35/2017Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji dla budynku przy pl. Staszica 1 w Opolu Składanie ofert:
2017-06-29 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-29 11:00
PN
U/31/2017/A Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji dla budynku przy ul. Oleskiej 48 w Opolu Składanie ofert:
2017-06-29 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-29 10:30
PN
U/31/2017Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR i inwentaryzacji dla budynku przy ul. Oleskiej 48 w Opolu Składanie ofert:
2017-06-20 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-20 10:30
PN
U/34/2017Zorganizowanie obsługi (zakwaterowania) stażów zagranicznych Składanie ofert:
2017-06-19 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-19 10:30
PN
U/33/2017WAKACYJNY OBÓZ NAUKOWY pn. Teraźniejszość i przyszłość a "Dzieje Świata" Składanie ofert:
2017-06-14 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-14 10:30
PN
U/32/2017Kompleksowa organizacja usługi restauracyjno-hotelarskiej w ramach IX Warsztatów Leksykograficznych Składanie ofert:
2017-06-12 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-12 10:30
PN
U/22/2017 Zorganizowanie wycieczki w Bieszczady dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-06-01 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-01 10:30
PN
U/29/2017 Zorganizowanie obsługi (zakwaterowania) stażów krajowych i zagranicznych Składanie ofert:
2017-05-31 10:00
Otwarcie ofert:
2017-05-31 10:30
PN
U/27/2017Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas organizacji różnego rodzaju uroczystości, konferencji naukowych, spotkań innego typu w tym realizowanych w ramach projektów unijnych, na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, na terenie i w obiektach Zamawiającego Składanie ofert:
2017-05-15 10:00
Otwarcie ofert:
2017-05-15 10:30
ZOC
U/26/2017Świadczenie kompleksowej usługi restauracyjnej i hotelarskiej podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „RODZICIELSTWO I JEGO RÓŻNE OBLICZA” Składanie ofert:
2017-05-11 10:00
Otwarcie ofert:
2017-05-11 10:30
PN
U/24/2017Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń/warsztatów podnoszących kompetencje kluczowe studentów z kierunków Biotechnologia, Architektura Krajobrazu i Informatyka wraz z certyfikacją, w ramach projektu „Gotowi na rynek pracy!” Składanie ofert:
2017-04-24 10:00
Otwarcie ofert:
2017-04-24 10:30
PN
U/21/2017 Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej podczas badań terenowych realizowanych w ramach projektu „Praded/Pradziad School Network” Składanie ofert:
2017-04-05 10:00
Otwarcie ofert:
2017-04-05 10:30
PN
U/20/2017Opracowanie projektu wykonawczego technologii i wyposażenia wnętrz dla wybranych pomieszczeń Kierunku Lekarskiego wraz z projektem i realizacją elementów wystroju plastycznego wnętrz Składanie ofert:
2017-03-30 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-30 10:30
PN
U/18/2017Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz pozwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz dostawy mebli i sprzętu elektronicznego związanych z adaptacją sali seminaryjnej nr 230 na salę mikroskopowo – ćwiczeniową i seminaryjną dla Kierunku Lekarskiego w budynku Uniwersytetu Opolskiego w Opolu przy ul. Kardynała Kominka 6a Składanie ofert:
2017-03-24 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-24 10:30
PN
U/14/2017Organizacja i obsługa konferencji naukowej „Miasta XXI wieku – Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast. Wyzwania – projekty – możliwości” Składanie ofert:
2017-03-13 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-13 10:30
PN
U/10/2017Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na podstawie sporządzonej inwentaryzacji z ekspertyzą techniczną budynków w Prószkowie i Opolu w celu utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie Składanie ofert:
2017-03-10 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-10 10:30
PN
U/13/2017Przygotowanie dla projektu „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6” opracowania: Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), Studium Wykonalności Inwestycji (SWI), wniosku aplikacyjnego projektu wraz z załącznikami zgodnie z wymogami regulaminu konkursu nr: RPOP.10.02.00-IZ.00-16-004/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Składanie ofert:
2017-03-03 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-03 10:30
PN
U/46/2016/B Usługi moderacji oraz przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Gotowi na rynek pracy!” Składanie ofert:
2017-02-07 10:00
Otwarcie ofert:
2017-02-07 10:30
PN
U/46/2016/A Usługi moderacji oraz przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Gotowi na rynek pracy!” Składanie ofert:
2017-01-19 10:00
Otwarcie ofert:
2017-01-19 10:30
PN
U/43/2016 Usługa dostępu do systemu informacji prawnej Składanie ofert:
2016-12-06 10:00
Otwarcie ofert:
2016-12-06 10:30
PN
U/44/2016Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej podczas konferencji „25 LAT TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO – DOKONANIA I PERSPEKTYWY” Składanie ofert:
2016-11-15 10:00
Otwarcie ofert:
2016-11-15 10:30
PN
U/39/2016Porady psychologiczne dla cudzoziemców w ramach projektu Biuro Wspierania Integracji – Etap II Składanie ofert:
2016-10-18 10:00
Otwarcie ofert:
2016-10-18 10:30
PN
U/33/2016Prace związane z terenami "zielonymi" parku przy zamku w Dąbrowie Składanie ofert:
2016-07-08 10:00
Otwarcie ofert:
2016-07-08 10:30
PN
U/15/2016Wykonanie ekspertyzy konstrukcji oraz badań geologicznych gruntu dla budynku Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-03-09 10:00
Otwarcie ofert:
2016-03-09 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol