obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/34/2018 Zorganizowanie czterodniowego wyjazdu studyjnego do Hradec Králové i okolic, dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz pracowników naukowo dydaktycznych Składanie ofert:
2018-11-19 10:00
Otwarcie ofert:
2018-11-19 10:30
PN
U/30/2017PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZADANIU INWESTYCYJNYM pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego w zakresie robót ogólnobudowlanych i dostaw związanych z zagospodarowaniem terenu, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020” Składanie ofert:
2017-07-20 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-20 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol