obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/18/2020 Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2021-01-22 11:30
Otwarcie ofert:
2021-01-22 12:00
PN
U/15/2020Usługi poligraficzne w zakresie: redakcja techniczna, łamanie, dwie [ 2 ] korekty, druk książek i czasopism o tematyce teologicznej wraz z transportem Składanie ofert:
2021-01-08 10:00
Otwarcie ofert:
2021-01-08 10:30
PN
U/12/2020Przeprowadzenie kontroli w (byłej) Państwowej Medycznej Szkole Zawodowej w Opolu w obszarze działalności: Analiza poprawności wykorzystania środków otrzymanych na podstawie umów finansowych, w tym badanie dokumentacji projektowej zgodnej z wytycznymi programów Składanie ofert:
2020-11-12 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-12 11:00
PNBiuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 26-27
tel. 77 452 70 61-64
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol