obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/23/2019Dostęp do bazy danych z zakresu psychologii na okres jednego roku Składanie ofert:
2019-05-06 10:00
Otwarcie ofert:
2019-05-06 10:30
PN
U/16/2019Zorganizowanie czterodniowego wyjazdu studyjnego do Hradec Králové i okolic, dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz pracowników naukowo dydaktycznych Składanie ofert:
2019-04-08 10:00
Otwarcie ofert:
2019-04-08 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol