obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/09/2020Opracowanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia i wskazania przyczyn pękania kształtek szklanych elewacji oraz występowania zawilgocenia ścian i posadzek części przebudowanej i rozbudowanej budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Opolu przy ul. Katowickiej 68 Składanie ofert:
2020-09-29 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-29 10:30
PN
U/04/2020Usługa opracowania treści do podręczników z zakresu symulacji medycznej w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-08-21 10:00
Otwarcie ofert:
2020-08-21 11:00
PN
U/05/2020Organizacja obozu dla studentów Kierunku Lekarskiego w ramach projektu pn. "Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego" Składanie ofert:
2020-07-09 10:00
Otwarcie ofert:
2020-07-09 10:30
PN
U/03/2020Przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie komputerowe dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-04-28 10:00
Otwarcie ofert:
2020-04-28 10:30
PN
U/01/2020Kampania promocyjna w mediach społecznościowych Facebook w ramach realizacji projektu pt.: "International Alumni Club", finansowany w ramach programu International Alumni ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Składanie ofert:
2020-03-11 10:00
Otwarcie ofert:
2020-03-11 11:00
PNBiuro Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol