obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/54/2019/AZakup drobnego sprzętu medycznego i odczynników na potrzeby zajęć na Kierunku Lekarskim Składanie ofert:
2019-12-03 10:30
Otwarcie ofert:
2019-12-03 11:00
PN
D/56/2019/AZakup mebli na wyposażenie sali seminaryjnej oraz dziekanatu w Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-12-03 10:00
Otwarcie ofert:
2019-12-03 10:30
PN
D/62/2019Zakup oprogramowania (licencji) na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-12-02 10:00
Otwarcie ofert:
2019-12-02 10:30
PN
D/29/2019/BZakup sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-29 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-29 10:30
PN
D/61/2019Zakup inkubatora/cieplarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-27 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-27 10:30
PN
D/46/2019Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-26 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-26 11:30
PN
D/45/2019/AZakup i montaż magazynu do biblioteki taśmowej Overland Tandberg NEOs T24 wraz z taśmami LTO dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-26 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-26 11:00
PN
D/42/2019/ASukcesywny zakup testów do szybkiej identyfikacji i oceny lekowrażliwości Składanie ofert:
2019-11-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-25 11:00
PN
D/50/2019/BZakup aparatury pomiarowej i doposażenia do dygestorium na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, audiometru diagnostycznego na potrzeby Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz aparatury medycznej na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-19 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-19 10:30
PN
D/53/2019/AZakup materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim !” Składanie ofert:
2019-11-14 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-14 11:00
PN
D/56/2019Zakup mebli na wyposażenie sali seminaryjnej oraz dziekanatu w Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-08 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-08 11:00
PN
D/45/2019Zakup pamięci RAM oraz zakup i montaż magazynu do biblioteki taśmowej wraz z taśmami dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-07 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-07 10:30
PN
D/49/2019Zakup oprogramowania do analizy obrazu dla Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-28 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-28 11:30
PN
D/50/2019/AZakup kamery, aparatury pomiarowej, doposażenia do dygestorium na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-28 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-28 10:30
PN
D/54/2019Zakup drobnego sprzętu medycznego, laboratoryjnego i odczynników na potrzeby zajęć na Kierunku Lekarskim Składanie ofert:
2019-10-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-25 10:30
PN
D/55/2019Zakup adapterów do mikroskopu na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-18 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-18 10:30
PN
D/53/2019 Zakup materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim !” Składanie ofert:
2019-10-14 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-14 10:30
PN
D/50/2019Zakup kamery, aparatury pomiarowej, aparatury naukowo-badawczej i audiometru diagnostycznego na potrzeby Kierunku Lekarskiego i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-11 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-11 10:30
PN
D/42/2019Zakup odczynników, preparatów mikroskopowych, testów identyfikujących, podłoży mikrobiologicznych Składanie ofert:
2019-09-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-09-25 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol