obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/43/2020 Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji Microsoft Składanie ofert:
2020-12-01 10:00
Otwarcie ofert:
2020-12-01 11:00
PN
D/40/2020 Zakup analizatora tlenku azotu FeNO+ w wydychanym powietrzu Składanie ofert:
2020-11-27 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-27 11:00
PN
D/37/2020/ASukcesywny zakup odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. Składanie ofert:
2020-11-24 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-24 11:00
PN
D/44/2020Zakup wyposażenia audio-wizualno-technicznego do pracowni Zakładu Biologii i Genetyki Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-11-24 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-24 11:00
PN
D/41/2020Sukcesywny zakup laptopów (komputerów przenośnych) w określonych konfiguracjach sprzętowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-11-23 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-23 10:30
PN
D/39/2020Zakup drobnego sprzętu medycznego, trenażerów oraz aparatury medycznej dla celów prowadzenia zajęć dydaktycznych na Kierunku Lekarskim UO Składanie ofert:
2020-11-17 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-17 11:00
PN
D/33/2020Zakup dygestoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Składanie ofert:
2020-11-02 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-02 10:30
PN
D/35/2020Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-10-29 10:00
Otwarcie ofert:
2020-10-29 10:30
PN
D/37/2020Sukcesywny zakup odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. Składanie ofert:
2020-10-12 10:00
Otwarcie ofert:
2020-10-12 11:00
PN
D/34/2020 Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-10-06 10:00
Otwarcie ofert:
2020-10-06 10:30
PN
D/25/2020/AZakup sprzętu komputerowego oraz drukującego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-10-06 10:00
Otwarcie ofert:
2020-10-06 10:30
PN
D/24/2020/AZakup drobnego sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Kierunku Lekarskiego UO Składanie ofert:
2020-09-23 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-23 10:30
PN
D/30/2020Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-09-11 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-11 10:30
PN
D/07/2020/C Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-09-01 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-01 10:30
PNBiuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 26-27
tel. 77 452 70 61-64
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol