obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/07/2020/BZakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-06-15 10:00
Otwarcie ofert:
2020-06-15 10:30
PN
D/17/2020 Zakup licencji na oprogramowanie na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-06-12 10:00
Otwarcie ofert:
2020-06-12 10:30
PN
D/22/2020Sukcesywny zakup taśm barwiących oraz materiałów czyszczących na potrzeby drukowania elektronicznych legitymacji doktoranta i elektronicznych legitymacji studenta w latach 2020-2022

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-06-09 10:00
Otwarcie ofert:
2020-06-09 10:30
PN
D/14/2020/cz.1,4,5/ASukcesywny zakup materiałów hydraulicznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-05-29 10:00
Otwarcie ofert:
2020-05-29 10:30
PN
D/07/2020/A Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-05-25 10:00
Otwarcie ofert:
2020-05-25 10:30
PN
D/13/2020Zakup oprogramowania, licencji i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu ?Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-05-19 10:00
Otwarcie ofert:
2020-05-19 10:30
PN
D/15/2020Zakup fabrycznie nowego pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 tony, typu furgon, w wersji brygadowej (kierowca plus 6 osób).

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-05-15 10:00
Otwarcie ofert:
2020-05-15 10:30
PN
D/14/2020Sukcesywny zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-05-14 10:00
Otwarcie ofert:
2020-05-14 11:00
PN
D/07/2020Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-04-07 10:00
Otwarcie ofert:
2020-04-07 10:30
PN
D/08/2020Zakup aparatury medycznej – termocyklera dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-04-01 10:00
Otwarcie ofert:
2020-04-01 10:30
PN
D/02/2020Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-02-27 10:00
Otwarcie ofert:
2020-02-27 10:30
PN
D/60/2019Zakup sprzętu AGD dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-12-30 10:00
Otwarcie ofert:
2019-12-30 10:30
PN
D/56/2019/AZakup mebli na wyposażenie sali seminaryjnej oraz dziekanatu w Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-12-03 10:00
Otwarcie ofert:
2019-12-03 10:30
PN
D/29/2019/BZakup sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-29 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-29 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol