obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/09/2019Zakup pierwszego wyposażenia z przeznaczeniem na III piętro - segment "G" budynku przy ul. Oleskiej 48 Składanie ofert:
2019-03-22 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-22 11:00
PN
D/06/2019„Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych Uniwersytetu Opolskiego w ramach realizacji projektu pt.: „Dialog Wschodni”, finansowanego w ramach programu „Nowoczesna Promocja Zagraniczna”, ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej”. Składanie ofert:
2019-03-21 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-21 11:00
PN
D/07/2019Zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite Składanie ofert:
2019-03-15 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-15 10:30
PN
D/05/2019Zakup lub przedłużenie licencji na oprogramowanie komputerowe dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-03-08 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-08 10:30
PN
D/04/2019Zakup wyposażenia i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Opolskiego – KL – IV semestr Składanie ofert:
2019-03-08 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-08 10:30
PN
D/40/2018/A/cz. 9Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu laboratoryjnego do sali Diagnostyki Laboratoryjnej KL - część 9: Szkolny mikroskop dwuokularowy Składanie ofert:
2019-02-18 10:00
Otwarcie ofert:
2019-02-18 10:30
PN
D/01/2019 Zakup sprzętu laboratoryjnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-01-24 10:00
Otwarcie ofert:
2019-01-24 10:30
brak
D/20/2018/AZakup wyposażenia medycznego Składanie ofert:
2019-01-18 10:00
Otwarcie ofert:
2019-01-18 10:30
PN
D/45/2018Zakup wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją w celu utworzenia sali audiowizualnej w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-01-03 10:00
Otwarcie ofert:
2019-01-03 10:30
PN
D/39/2018/AZakup pierwszego wyposażenia – sprzęt medyczny w ramach zadania „Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego” – etap I Składanie ofert:
2018-11-28 10:00
Otwarcie ofert:
2018-11-28 10:30
PN
D/30/2018/UE Zakup i montaż mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-11-20 10:00
Otwarcie ofert:
2018-11-20 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol