obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/36/2020Sukcesywny druk i dostawa akcydensów, druków nietypowych i okolicznościowych, świadectw oraz dyplomów na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-09-29 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-29 10:30
PN
D/34/2020 Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-09-28 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-28 10:30
PN
D/24/2020/AZakup drobnego sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Kierunku Lekarskiego UO Składanie ofert:
2020-09-23 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-23 10:30
PN
D/31/2020Druk i sukcesywna dostawa książek wraz z materiałem ilustracyjnym, czasopism i informatorów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-09-18 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-18 10:30
PN
D/30/2020Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-09-11 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-11 10:30
PN
D/07/2020/C Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-09-01 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-01 10:30
PN
D/29/2020Zakup urządzeń dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-08-21 10:00
Otwarcie ofert:
2020-08-21 10:30
PN
D/25/2020Zakup sprzętu komputerowego oraz drukującego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-08-18 10:00
Otwarcie ofert:
2020-08-18 10:30
PN
D/28/2020Zakup przedłużenia wsparcia technicznego oraz licencji na oprogramowanie dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-08-14 10:00
Otwarcie ofert:
2020-08-14 10:30
PN
D/14/2020/cz.3,4/B Sukcesywny zakup materiałów elektrycznych i stolarskich na potrzeby Działu Technicznego
dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-08-07 10:00
Otwarcie ofert:
2020-08-07 10:30
PN
D/13/2020/AZakup licencji oprogramowania VMware oraz Veeam na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego" Składanie ofert:
2020-07-29 10:00
Otwarcie ofert:
2020-07-29 10:30
PN
D/24/2020Zakup drobnego sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz różnych odczynników dla Kierunku Lekarskiego UO Składanie ofert:
2020-07-27 10:00
Otwarcie ofert:
2020-07-27 10:30
PN
D/26/2020Sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych według indywidualnych konfiguracji na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-07-22 10:00
Otwarcie ofert:
2020-07-22 10:30
PN
D/19/2020 Zakup mebli biurowych i regałów dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-07-17 10:00
Otwarcie ofert:
2020-07-17 10:30
PN
D/07/2020/BZakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-06-15 10:00
Otwarcie ofert:
2020-06-15 10:30
PN
D/17/2020 Zakup licencji na oprogramowanie na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-06-12 10:00
Otwarcie ofert:
2020-06-12 10:30
PN
D/22/2020Sukcesywny zakup taśm barwiących oraz materiałów czyszczących na potrzeby drukowania elektronicznych legitymacji doktoranta i elektronicznych legitymacji studenta w latach 2020-2022

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-06-09 10:00
Otwarcie ofert:
2020-06-09 10:30
PN
D/14/2020/cz.1,4,5/ASukcesywny zakup materiałów hydraulicznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-05-29 10:00
Otwarcie ofert:
2020-05-29 10:30
PN
D/07/2020/A Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-05-25 10:00
Otwarcie ofert:
2020-05-25 10:30
PN
D/14/2020Sukcesywny zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-05-14 10:00
Otwarcie ofert:
2020-05-14 11:00
PN
D/07/2020Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-04-07 10:00
Otwarcie ofert:
2020-04-07 10:30
PN
D/08/2020Zakup aparatury medycznej – termocyklera dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-04-01 10:00
Otwarcie ofert:
2020-04-01 10:30
PN
D/02/2020Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-02-27 10:00
Otwarcie ofert:
2020-02-27 10:30
PN
D/60/2019Zakup sprzętu AGD dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-12-30 10:00
Otwarcie ofert:
2019-12-30 10:30
PN
D/56/2019/AZakup mebli na wyposażenie sali seminaryjnej oraz dziekanatu w Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-12-03 10:00
Otwarcie ofert:
2019-12-03 10:30
PN
D/29/2019/BZakup sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-29 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-29 10:30
PNBiuro Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol