obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/14/2017Dostawa aparatury i sprzętu na potrzeby kierunku lekarskiego Składanie ofert:
2017-08-24 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-24 10:30
PN
D/21/2017 Dostawa i montaż mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-07-28 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-28 10:30
PN
D/18/2017Dostawa wyposażenia pierwotnego segmentu R – budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-07-27 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-27 10:30
PN
D/16/2017Dostawa sprzętu multimedialnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
Składanie ofert:
2017-07-19 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-19 10:30
PN
D/11/2017 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-07-12 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-12 10:30
PN
D/15/2017Sukcesywna dostawa papieru biurowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-07-06 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-06 10:30
PN
D/13/2017Sukcesywna dostawa akcydensów i druków na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-06-01 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-01 10:30
PN
D/04/2017/ADruk i sukcesywna dostawa czasopisma „Indeks” wraz z materiałem ilustracyjnym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-05-22 10:00
Otwarcie ofert:
2017-05-22 10:30
PN
D/08/2017Dostawa interaktywnego stołu do nauki anatomii na potrzeby kierunku lekarskiego Składanie ofert:
2017-05-18 10:00
Otwarcie ofert:
2017-05-18 10:30
PN
D/10/2017Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-05-18 10:00
Otwarcie ofert:
2017-05-18 10:30
PN
D/06/2017Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-05-12 10:00
Otwarcie ofert:
2017-05-12 10:30
PN
D/05/2017 Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-05-09 10:00
Otwarcie ofert:
2017-05-09 10:30
PN
D/01/2017 Dostawa mikroskopów studenckich na potrzeby kierunku lekarskiego Składanie ofert:
2017-04-25 10:00
Otwarcie ofert:
2017-04-25 10:30
PN
D/04/2017Druk i sukcesywna dostawa czasopisma „Indeks” wraz z materiałem ilustracyjnym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-04-19 10:00
Otwarcie ofert:
2017-04-19 10:30
PN
D/09/2017Druk i dostawa czasopisma „Indeks” 2017, nr 3-4 wraz z materiałem ilustracyjnym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-04-12 09:00
Otwarcie ofert:
2017-04-12 09:30
ZOC
D/03/2017Druk i sukcesywna dostawa książek wraz z materiałem ilustracyjnym, czasopism i informatorów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-04-10 10:00
Otwarcie ofert:
2017-04-10 11:00
PN
D/02/2017 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi oraz w ramach Projektu pt. „Młodzi zawodowcy-wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych na Wydziale Chemii i Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA POWR.03.01.00-00-S224/15 - okres realizacji od 01.05.2016r. do 31.10.2017r. Składanie ofert:
2017-03-27 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-27 10:30
PN
D/51/2016 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-02-24 10:00
Otwarcie ofert:
2017-02-24 10:30
PN
D/52/2016/A Kontynuacja zakupu oprogramowania antywirusowego oraz innego oprogramowania na 2017 rok w części nr 11: Dostawa oprogramowania Adobe Creative Cloud, wersja edukacyjna na trzy [ 3 ] lata Składanie ofert:
2017-02-06 10:00
Otwarcie ofert:
2017-02-06 10:30
PN
D/50/2016 Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-01-23 10:00
Otwarcie ofert:
2017-01-23 10:30
PN
D/53/2016Zakupienie licencji pakietu biurowego MS Office dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-01-18 10:00
Otwarcie ofert:
2017-01-18 10:30
PN
D/52/2016 Kontynuacja zakupu oprogramowania antywirusowego oraz innego oprogramowania na 2017 rok Składanie ofert:
2017-01-13 10:00
Otwarcie ofert:
2017-01-13 10:30
PN
D/09/2016Sukcesywna dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-01-03 10:00
Otwarcie ofert:
2017-01-03 10:30
PN
D/46/2016Sukcesywna dostawa, instalacja i uruchomienie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-01-02 10:00
Otwarcie ofert:
2017-01-02 10:30
PN
D/54/2016Dostawa materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych i stolarskich na potrzeby Działu Technicznego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-12-13 10:00
Otwarcie ofert:
2016-12-13 10:30
PN
D/43/2016/AKompleksowa dostawa i instalacja w zastanej infrastrukturze technicznej, aparatury i sprzętu AV, stanowiącej jednolity system umożliwiający obsługę multimediów w Auli Wydziału Ekonomicznego Składanie ofert:
2016-11-16 10:00
Otwarcie ofert:
2016-11-16 10:30
PN
D/40/2016„Dostawa sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2016-11-07 10:00
Otwarcie ofert:
2016-11-07 10:30
PN
D/20/2016Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-10-24 10:00
Otwarcie ofert:
2016-10-24 10:30
PN
D/47/2016 Dostawa mikroskopów dla Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby kierunku lekarskiego Składanie ofert:
2016-10-24 10:00
Otwarcie ofert:
2016-10-24 10:30
PN
D/43/2016"Dostawa sprzętu multimedialnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego" Składanie ofert:
2016-10-18 10:00
Otwarcie ofert:
2016-10-18 11:00
PN
D/44/2016Dostawa urządzeń aktywnych (przełączniki, systemy CWDM, router) do obsługi Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu oraz Lokalnej Sieci Komputerowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-10-13 10:00
Otwarcie ofert:
2016-10-13 10:30
PN
D/42/2016Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-09-27 10:00
Otwarcie ofert:
2016-09-27 10:30
PN
D/36/2016/A Dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji projektu Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej – godnego ochrony lokalnego hot spotu bioróżnorodności Składanie ofert:
2016-09-21 10:00
Otwarcie ofert:
2016-09-21 10:30
PN
D/32/2016Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-09-15 10:00
Otwarcie ofert:
2016-09-15 10:30
PN
D/27/2016Dostawa oprogramowania dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-08-05 10:00
Otwarcie ofert:
2016-08-05 10:30
PN
D/25/2016/A Dostawa i montaż mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-06-30 10:00
Otwarcie ofert:
2016-06-30 10:30
PN
D/07/2016/ASukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz drobnych podzespołów komputerowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-06-27 10:00
Otwarcie ofert:
2016-06-27 10:30
PN
D/26/2016/ADostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-06-15 10:00
Otwarcie ofert:
2016-06-15 10:30
PN
D/25/2016Dostawa i montaż mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-06-09 10:00
Otwarcie ofert:
2016-06-09 10:30
PN
D/11/2016/ADostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu multimedialnego i biurowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-05-30 10:00
Otwarcie ofert:
2016-05-30 10:30
PN
D/26/2016Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-05-27 10:00
Otwarcie ofert:
2016-05-27 11:30
PN
D/19/2016/A Dostawa oprogramowania dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-05-23 10:00
Otwarcie ofert:
2016-05-23 11:30
PN
D/11/2016Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu multimedialnego i biurowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-04-12 10:00
Otwarcie ofert:
2016-04-12 10:30
PN
D/08/2016Dostawa taśm barwiących oraz materiałów czyszczących na potrzeby sprzętu do produkcji, personalizacji i drukowania kart elektronicznych legitymacji studenta i elektronicznych legitymacji doktoranta Składanie ofert:
2016-03-10 10:00
Otwarcie ofert:
2016-03-10 10:30
PN
D/01/2016Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-02-10 10:00
Otwarcie ofert:
2016-02-10 10:30
PN
D/19/2015/B Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2016-02-01 10:00
Otwarcie ofert:
2016-02-01 10:30
PN
D/43/2015 Dostawa serwerów wraz z osprzętem, oprogramowaniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz wykonaniem testowej konfiguracji na potrzeby uruchomienia usług katalogowych w Uniwersytecie Opolskim Składanie ofert:
2015-12-21 10:00
Otwarcie ofert:
2015-12-21 10:30
PN
D/21/2015/2Rozbudowa infrastruktury informatycznej Lokalnych Sieci Komputerowych (LAN, MAN) wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w 2015 roku Składanie ofert:
2015-12-10 10:00
Otwarcie ofert:
2015-12-10 10:30
PN
D/21/2015/1/BRozbudowa infrastruktury informatycznej Lokalnych Sieci Komputerowych (LAN, MAN) wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w 2015 roku Składanie ofert:
2015-11-26 10:00
Otwarcie ofert:
2015-11-26 10:30
PN
D/26/2015 Dodruk książki Lidii Przymuszały pt. „Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich” oznaczonej numerem ISBN 978-83-7395-566-0 Składanie ofert:
2015-11-10 10:00
Otwarcie ofert:
2015-11-10 10:30
ZOC
D/30/2015Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2015-10-27 10:00
Otwarcie ofert:
2015-10-27 10:30
PN
D/21/2015/1/ARozbudowa infrastruktury informatycznej Lokalnych Sieci Komputerowych (LAN, MAN) wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w 2015 roku Składanie ofert:
2015-09-16 10:00
Otwarcie ofert:
2015-09-16 10:30
PN
D/21/2015/1Rozbudowa infrastruktury informatycznej Lokalnych Sieci Komputerowych (LAN, MAN) wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w 2015 roku Składanie ofert:
2015-08-28 10:00
Otwarcie ofert:
2015-08-28 10:30
PN
D/24/2015Dostawa materiałów hydraulicznych, wykładzin, materiałów stolarskich, ogólnobudowlanych i elektrycznych na potrzeby Działu Technicznego Składanie ofert:
2015-08-19 10:00
Otwarcie ofert:
2015-08-19 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol