obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/48/2017/ADostawa aparatury laboratoryjnej i pomiarowej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-06-21 10:00
Otwarcie ofert:
2018-06-21 10:30
PN
D/07/2018Sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i monitorów dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-06-07 10:00
Otwarcie ofert:
2018-06-07 10:30
PN
D/28/2017/A Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-06-04 10:00
Otwarcie ofert:
2018-06-04 10:30
PN
D/10/2018Dostawa aparatury badawczej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-05-24 10:00
Otwarcie ofert:
2018-05-24 10:30
brak
D/08/2018 Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych
w ramach projektu „Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej – godnego ochrony lokalnego hotspotu bioróżnorodności”
Składanie ofert:
2018-04-30 10:00
Otwarcie ofert:
2018-04-30 10:30
PN
D/06/2018/UEDostawa wyposażenia na potrzeby Kierunku Lekarskiego w Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-04-27 10:00
Otwarcie ofert:
2018-04-27 10:30
PN
D/09/2018Druk i sukcesywna dostawa książek wraz z materiałem ilustracyjnym, czasopism i informatorów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-04-25 10:00
Otwarcie ofert:
2018-04-25 11:30
PN
D/06/2018/PLDostawa wyposażenia na potrzeby Kierunku Lekarskiego w Collegium Medicum Uniwersytetu Składanie ofert:
2018-04-13 10:00
Otwarcie ofert:
2018-04-13 10:30
PN
D/40/2017 Dostawa i montaż mebli dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-02-07 10:00
Otwarcie ofert:
2018-02-07 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol