obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Wzory dla postępowań
Zmiana Regulaminu wprowadzona zarządzeniem Rektora nr 171/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Regulamin wraz z załącznikami - tekst jednolity


Najistotniejsze z załączników (związane z przeprowadzeniem procedury):

Zał. nr 2 - Zapotrzebowanie wnioskodawców.xls (nowe!!!)

Zał. nr 3 - Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego.doc (nowy!!!)

Zał. nr 4 - Wniosek o zwiększenie wysokości środków.xls (nowy!!!)

Zał. nr C - Protokół rozeznania cenowego (art. 2 ust. 1 pkt.1).doc (nowy!!!)

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 26-27
tel. 77 452 70 61-64
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol