obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Wzory dla postępowań
Zmiana Regulaminu wprowadzona zarządzeniem Rektora nr 14/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 53/2014 wraz z załącznikami - tekst jednolity


Najistotniejsze z załączników (związane z przeprowadzeniem procedury):

Zał. nr 2 - Zapotrzebowanie wnioskodawców.xls

Zał. nr 3 - Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego.doc

Zał. nr C - Protokół rozeznania cenowego (art. 4 pkt. 8).doc


Oznaczenia skrótowe realizatorów:
 1. AA - Sekcja ds. Aparatury
 2. AL - Dział Logistyki
 3. AT - Dział Techniczny
 4. AU - Sekretariat Uczelni
 5. BB - Biblioteka Główna
 6. BN - Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 7. BW - Wydawnictwo
 8. CI - Centrum Informatyczne
 9. CZP - Centrum Zarządzania Projektami
 10. DI - Dział Infrastruktury
 11. KN - Dział Nauczania
 12. P - Biuro ds. Promocji
 13. RBP - Sekcja ds. BHP i ppoż.
 14. RSP - Dział Spraw Pracowniczych
 15. Inne jednostki organizacyjne właściwe dla danego rodzaju usługi, dostawyDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol