obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Roboty budowlane

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
B/02/2017 Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie – roboty dodatkowe Składanie ofert:
2017-04-10 10:00
Otwarcie ofert:
2017-04-10 10:30
PN
B/01/2017 Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego – Etap I – kompleks budynków administracyjno – dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu Składanie ofert:
2017-03-28 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-28 10:30
PN
B/11/2016„Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu” Składanie ofert:
2016-12-01 10:00
Otwarcie ofert:
2016-12-01 10:30
PN
B/12/2016/APrzebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń na gabinety dla wykładowców oraz sale wykładowe na I piętrze budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 – Wydział Fizyki Składanie ofert:
2016-11-15 10:00
Otwarcie ofert:
2016-11-15 10:30
PN
B/12/2016 Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń na gabinety dla wykładowców oraz sale wykładowe na I piętrze budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 – Wydział Fizyki Składanie ofert:
2016-10-31 10:00
Otwarcie ofert:
2016-10-31 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol