obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Roboty budowlane

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
B/03/2017 Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego w zakresie robót ogólnobudowlanych i dostaw związanych z zagospodarowaniem terenu, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 Składanie ofert:
2017-06-01 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-01 10:30
PN
B/01/2017/A Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu Opolskiego – Etap I – kompleks budynków administracyjno – dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu Składanie ofert:
2017-04-20 10:00
Otwarcie ofert:
2017-04-20 11:00
PN
B/02/2017 Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie – roboty dodatkowe Składanie ofert:
2017-04-10 10:00
Otwarcie ofert:
2017-04-10 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol