obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Pracownicy działu

Godziny urzędowania: od 07:00 do 15:00
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S. A. I Oddz. w Opolu
numer: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
NIP: 754-000-71-79


Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol