obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Pracownicy Biura



 • mgr Marcin Czura - Dyrektor Biura
  tel. 77 452 70 64
 • mgr Ewa Wabik - Z-ca Dyrektora Biura
  tel. 77 452 70 63
 • mgr inż. Emil Szyjkowski
  tel. 77 452 70 61
 • mgr Zbigniew Florek
  tel. 77 452 70 62
 • mgr Paweł Starczewski
  tel. 77 452 70 63

 • mgr inż. Bartosz Komuszyński
  tel. 77 452 70 61

 • mgr Ewa Korybska
  tel. 77 452 70 62
 • mgr Jennifer Szmolke
  tel. 77 452 70 62


Godziny urzędowania: od 07:30 do 15:30
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl

Konto bankowe: Santander Bank Polska S. A. I Oddz. w Opolu
numer: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043



Biuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 26-27
tel. 77 452 70 61-64
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol