obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Przetargi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
U/19/2018Usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2018-06-20 10:00
Otwarcie ofert:
2018-06-20 10:30
U/14/2018 Usługa przeprowadzenia części pakietu kursów przygotowujących kompleksowo do egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2018-06-01 10:00
Otwarcie ofert:
2018-06-01 10:30
U/16/2018Usługi w zakresie ochrony osób i mienia, zapobiegania naruszaniu porządku publicznego podczas imprez niemasowych Piastonalia 2018 i Wielkie Grillowanie na terenie Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-05-21 10:00
Otwarcie ofert:
2018-05-21 10:30Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol