obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Przetargi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
U/27/2019Usługa w zakresie ochrony osób i mienia w czasie trwania imprez niemasowych Piastonalia 2019 na terenie Kampusu Uniwersytetu Opolskiego w dniach 19-23 maja 2019r. Składanie ofert:
2019-05-15 10:00
Otwarcie ofert:
2019-05-15 10:30
U/21/2019/AUsługi edukacyjne i szkoleniowe, krajowe i zagraniczne, podnoszące kompetencje pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-05-14 10:00
Otwarcie ofert:
2019-05-14 10:30
U/12/2019/A Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje pracowników naukowo – dydaktycznych oraz kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-05-10 10:00
Otwarcie ofert:
2019-05-10 10:30
U/25/2019Usługa edukacyjna – przeprowadzenie szkoleń przez doradców zewnętrznych, w tym praktyków, realizujących innowacyjne kursy praktyczne dla uczestników projektu pt. Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy. Składanie ofert:
2019-05-09 10:00
Otwarcie ofert:
2019-05-09 10:30
U/21/2019Usługi edukacyjne i szkoleniowe, krajowe i zagraniczne, podnoszące kompetencje pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-04-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-04-25 10:30
U/35/2018/C Usługa szkoleniowa – szkolenie zagraniczne podnoszące kompetencje dydaktyczne dla pracowników naukowo –dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Dydaktyka akademicka języka angielskiego 21 Century Skills (Creative methodology for the language classroom at the advanced/academic level), w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-04-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-04-25 11:30
U/19/2019Usługa szkoleniowa dla Instytutu Politologii w ramach projektu pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-04-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-04-25 11:00
U/07/2019/2Usługa szkoleniowa - usługa szkolenia podnoszącego kompetencje dydaktyczne pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Nowoczesnych technik dydaktycznych budujących kompetencje medialne (szkolenie medialne), w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-04-24 10:00
Otwarcie ofert:
2019-04-24 10:30
U/10/2019/AUsługa polegająca na przeprowadzeniu i zorganizowaniu pięciu jednodniowych szkoleń specjalistycznych dla kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej uczelni w celu podniesienia kompetencji kadry związanej z obsługą cudzoziemców w ramach realizacji projektu pt. Open Uni Opole Składanie ofert:
2019-04-16 10:00
Otwarcie ofert:
2019-04-16 10:30
U/17/2019/A Usługa szkoleniowa - szkolenie dla pracownika Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Zarządzania flotą samochodów, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-04-10 10:00
Otwarcie ofert:
2019-04-10 10:30
U/12/2019 Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-03-19 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-19 10:30
U/30/2018/B Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje studentów i pracowników naukowo –dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” w części nr 2 pn.: Usługa szkoleniowa – szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne dla pracowników naukowo –dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Obsługa baz danych BigData , w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Składanie ofert:
2019-03-04 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-04 10:30Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol