obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Przetargi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
U/07/2019/3Usługa szkoleniowa –szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Nowoczesnych technik dydaktycznych budujących kompetencje medialne (szkolenie medialne), w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-12-02 10:00
Otwarcie ofert:
2019-12-02 11:00
U/49/2019Usługa szkoleniowa – szkolenie z zakresu: Jak skutecznie zarządzać niepełnosprawnością w miejscu pracy. Komunikacja i obsługa potrzeb osób z niepełnosprawnością, dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-25 10:30
U/46/2019/ASukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-18 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-18 10:30
U/46/2019Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-10 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-10 10:30
U/40/2019Usługa edukacyjna – przeprowadzenie zajęć fakultatywnych o profilu praktycznym na kierunku studiów Wydziału Prawa i Administracji: Obsługa Biznesu w ramach projektu „Uruchomienie Praktycznego Kierunku Studiów Obsługa Biznesu”. Składanie ofert:
2019-08-30 10:00
Otwarcie ofert:
2019-08-30 10:30
U/42/2019Usługa szkoleniowa – przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe pracownika Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Regulamin wynagrodzenia, układ zbiorowy pracy – tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy w zakresie wynagrodzeń w Szkołach Wyższych, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-08-21 10:00
Otwarcie ofert:
2019-08-21 10:30
U/39/2019Usługi szkoleniowe dla pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-08-02 10:00
Otwarcie ofert:
2019-08-02 11:30
U/37/2019Usługa przeprowadzenia części pakietu kursów przygotowujących kompleksowo do egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-07-24 10:00
Otwarcie ofert:
2019-07-24 10:30
U/34/2019Usługi szkoleniowe dla kadry zarządzającej oraz techników symulacji w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-06-27 10:00
Otwarcie ofert:
2019-06-27 10:30Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol