obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Przetargi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
U/25/2018 Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2018-08-20 10:00
Otwarcie ofert:
2018-08-20 10:30
U/20/2018 Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla kadry kierowniczej, administracyjnej i studentów Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2018-08-02 10:00
Otwarcie ofert:
2018-08-02 10:30
U/22/2018Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Zastosowanie narzędzia CUBE 2 systemu FK Tarkus w bieżącej pracy - poziom podstawowy i poziom średniozaawansowany, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2018-07-26 10:00
Otwarcie ofert:
2018-07-26 10:30
U/21/2018Usługa edukacyjna - studia podyplomowe dla 1 uczestnika w obszarze: Kadry i Płace w jednostkach sektora finansów publicznych, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2018-07-09 10:00
Otwarcie ofert:
2018-07-09 10:30
U/19/2018Usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2018-06-21 10:00
Otwarcie ofert:
2018-06-21 10:30Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol