obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Przetargi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
U/17/2019Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje studentów i pracownika Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-03-22 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-22 10:30
U/18/2019Usługa polegająca na przeprowadzeniu 100 szkoleniowych Rad w szkołach dla nauczycieli w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego” nr RPOP.09.01.01-16-064/15 Składanie ofert:
2019-03-21 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-21 10:30
U/12/2019 Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-03-19 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-19 10:30
U/13/2019Usługa szkoleniowa – szkolenie zagraniczne podnoszące kompetencje dydaktyczne dla pracowników naukowo –dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Szkolenie z zakresu nowoczesnych technik dydaktycznych budujących kompetencje komunikacyjne (Developing Intercultural Competence / Creative Teaching in the Adult Classroom), w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-03-12 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-12 10:30
U/30/2018/B Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje studentów i pracowników naukowo –dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” w części nr 2 pn.: Usługa szkoleniowa – szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne dla pracowników naukowo –dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Obsługa baz danych BigData , w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Składanie ofert:
2019-03-04 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-04 10:30
U/11/2019Usługa szkoleniowa - szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne lub informatyczne pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego , w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-03-01 10:00
Otwarcie ofert:
2019-03-01 10:30
U/07/2019/1Usługa szkoleniowa - szkolenia podnoszące kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego , w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-02-27 10:00
Otwarcie ofert:
2019-02-27 10:30
U/07/2019Usługa szkoleniowa - szkolenia podnoszące kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego , w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-02-19 10:00
Otwarcie ofert:
2019-02-19 10:30
U/38/2018/AUsługa edukacyjna – przeprowadzenie zajęć fakultatywnych o profilu praktycznym na kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji: Obsługa Biznesu w ramach projektu „Uruchomienie Praktycznego Kierunku Studiów Obsługa Biznesu” Składanie ofert:
2019-01-18 10:00
Otwarcie ofert:
2019-01-18 10:30
U/35/2018/B Usługa szkoleniowa - szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i analityczne studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-01-17 10:00
Otwarcie ofert:
2019-01-17 10:30
U/35/2018/AUsługi szkoleniowe podnoszące kompetencje studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-01-09 10:00
Otwarcie ofert:
2019-01-09 10:30
U/35/2018 Usługi szkoleniowe podnoszące kompetencje studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2018-12-14 10:00
Otwarcie ofert:
2018-12-14 10:30Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol