obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Przetargi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
U/57/2019Usługi szkoleniowe podnoszące kompetencje pracowników Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-01-24 10:00
Otwarcie ofert:
2020-01-24 10:30
U/56/2019Usługa edukacyjna – przeprowadzenie zajęć fakultatywnych o profilu praktycznym na kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji: Obsługa Biznesu w ramach projektu „Uruchomienie Praktycznego Kierunku Studiów Obsługa Biznesu” Składanie ofert:
2020-01-21 10:00
Otwarcie ofert:
2020-01-21 10:30
U/53/2019Usługa szkoleniowa – szkolenie zagraniczne podnoszące kompetencje dydaktyczne dla pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Design thinking w dydaktyce akademickiej, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-01-10 10:00
Otwarcie ofert:
2020-01-10 10:30
U/12/2019/1 Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”, wstawienie koloru: w CZĘŚCI NR 7 pn.: Usługa szkoleniowa – szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Dydaktyki nowoczesnych technik laboratoryjnych w biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i hodowli komórek eukariotycznych , w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”
Składanie ofert:
2020-01-09 10:00
Otwarcie ofert:
2020-01-09 10:30
U/21/2019/1Usługi edukacyjne i szkoleniowe, krajowe i zagraniczne, podnoszące kompetencje pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”, w CZĘŚCI NR 2 pn.: Usługa szkoleniowa – przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Rozrachunki – należności i zobowiązania , w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-01-09 10:00
Otwarcie ofert:
2020-01-09 11:00
U/32/2019/1Usługi edukacyjne i szkoleniowe podnoszące kompetencje pracowników Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”, w CZĘŚCI NR 3 pn.: Usługa szkoleniowa - szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: System komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce , w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-01-09 10:00
Otwarcie ofert:
2020-01-09 11:30
U/07/2019/3Usługa szkoleniowa –szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Nowoczesnych technik dydaktycznych budujących kompetencje medialne (szkolenie medialne), w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2019-12-02 10:00
Otwarcie ofert:
2019-12-02 11:00
U/49/2019Usługa szkoleniowa – szkolenie z zakresu: Jak skutecznie zarządzać niepełnosprawnością w miejscu pracy. Komunikacja i obsługa potrzeb osób z niepełnosprawnością, dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-25 10:30Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol