obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Przetargi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
U/19/2019/1Usługa szkoleniowa dla Instytutu Politologii w ramach projektu pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-04-02 10:00
Otwarcie ofert:
2020-04-02 10:30
US/08/2020Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, na terenie miasta Opola Składanie ofert:
2020-03-17 10:00
Otwarcie ofert:
2020-03-17 10:30
US/02/2020/A Organizacja kursów i szkoleń dla kadry prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-03-13 10:00
Otwarcie ofert:
2020-03-13 10:30
US/05/2020/AUsługa w zakresie ochrony osób i mienia, zapobiegania naruszaniu porządku publicznego w obiektach i na terenach zewnętrznych należących do Uniwersytetu Opolskiego oraz monitorowanie, konserwacja i naprawy systemów alarmowych i dostępowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego Składanie ofert:
2020-03-13 10:00
Otwarcie ofert:
2020-03-13 10:30
US/05/2020Usługa w zakresie ochrony osób i mienia, zapobiegania naruszaniu porządku publicznego w obiektach i na terenach zewnętrznych należących do Uniwersytetu Opolskiego oraz monitorowanie, konserwacja i naprawy systemów alarmowych i dostępowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego Składanie ofert:
2020-03-09 10:00
Otwarcie ofert:
2020-03-09 10:30
US/04/2020Organizacja szkoleń dla studentów Kierunku Lekarskiego w ramach projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-03-03 10:00
Otwarcie ofert:
2020-03-03 11:00
US/07/2020Usługa przeprowadzenia części pakietu kursów przygotowujących kompleksowo do egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-03-03 10:00
Otwarcie ofert:
2020-03-03 11:30
US/06/2020Usługi szkoleniowe podnoszące kompetencje pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-03-03 10:00
Otwarcie ofert:
2020-03-03 10:30
US/02/2020Organizacja kursów i szkoleń dla kadry prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-02-13 10:00
Otwarcie ofert:
2020-02-13 11:30
US/01/2020Usługi szkoleniowe podnoszące kompetencje pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-02-10 10:00
Otwarcie ofert:
2020-02-10 10:30
U/57/2019Usługi szkoleniowe podnoszące kompetencje pracowników Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Składanie ofert:
2020-01-24 10:00
Otwarcie ofert:
2020-01-24 10:30
U/56/2019Usługa edukacyjna – przeprowadzenie zajęć fakultatywnych o profilu praktycznym na kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji: Obsługa Biznesu w ramach projektu „Uruchomienie Praktycznego Kierunku Studiów Obsługa Biznesu” Składanie ofert:
2020-01-21 10:00
Otwarcie ofert:
2020-01-21 10:30Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol