obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Zamówienia publiczne (ogłoszenia poniżej 30 tysięcy EUR)

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
1/BIO/2018Nagranie filmu promocyjnego pt. „Bioróżnorodność Parku w Dąbrowie” w ramach realizowanego projektu „Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej – godnego ochrony lokalnego hotspotu bioróżnorodności” Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.01.00-16-0009/15-00 Składanie ofert:
2018-04-05 10:00
Otwarcie ofert:
2018-04-05 12:00
2/BIO/2017/B „Opracowanie i wydanie scenariuszy zajęć terenowych” w ramach projektu „Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej – godnego ochrony lokalnego hotspotu bioróżnorodności” Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.01.00-16-0009/15-00 Składanie ofert:
2017-10-10 10:00
Otwarcie ofert:
2017-10-10 12:00
AU/1/UPSukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-09-28 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-28 13:00
2/BIO/2017 Zaproszenie do składania ofert na „Opracowanie i wydanie scenariuszy zajęć terenowych” w ramach projektu „Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej – godnego ochrony lokalnego hotspotu bioróżnorodności” Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.01.00-16-0009/15-00 Składanie ofert:
2017-09-12 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-12 12:00Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol