obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

FAQ - najczęściej zadawane pytania1. Jak należy złożyć zamówienie na zakup aparatury?

Zamówienie należy złożyć na służącym w tym celu formularzu, określając przedmiot zamówienia, jego szacunkowa cenę oraz źródło finansowania (np. ZPU nr ...) oraz uzyskać akceptację dysponenta środków finansowych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i zarządzeniem wewnętrznym. Aparatura dostarczana jest do składającego zamówienie. Faktury opracowywane są przez dysponenta środków finansowych. 

2. Jak długo należy czekać na realizacje zamówienia?

W przypadku zamówienia z wolnej ręki (np. specjalistyczna aparatura dostępna tylko u jednego dostawcy) czas realizacji określają możliwości dostawcy oraz transport. Jeżeli wartość netto zamówienia przekracza 211.000 EUR, wymagana jest zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie o udzieleniu zamówienie z wolnej ręki w terminie wynikającym z ustawy. Prezes UZP może wtedy i z zasady wszczyna postępowanie kontrolne zasadności takiego postępowania.

W przypadku aparatury dostępnej u wielu dostawców, której przewidywana wartość netto w ciągu roku przekracza 14.000 EUR, zakupywana jest w innych trybach niż zamówienie z wolnej ręki W przypadku sprzętu masowego, powszechnie dostępnego (np. faxy, kserokopiarki, komputery) pojedyncze zamówienia są zsumowywane w uczelni i zamawiane np. w trybie przetargu nieograniczonego lub zapytania o cenę.

Na stronie internetowej ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach na aparaturę znajdują się ogłoszenia o wszczęciu (zawierające datę otwarcia ofert) oraz o wyniku danego postępowania, prowadzonego w innym trybie niż zamówienie z wolnej ręki.Biuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 26-27
tel. 77 452 70 61-64
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol