obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Wyniki postępowańU/72/2014/A
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas organizacji różnego rodzaju uroczystości, konferencji naukowych, spotkań innego typu w tym realizowanych w ramach projektów unijnych, na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, na terenie i w obiektach Zamawiającego


Umowa została podpisana 09.03.2015 r. z wykonawcą: Usługi Gastronomiczne i Cateringowe Paweł Oborski, ul. Krzemieniecka 3/8, 45-401 Opole, na okres 24-miesięcy.


W celu dokonania zamówienia należy wypełnić odpowiedni formularz. Wersję papierową, uzupełnioną o podpisy upoważnionych osób należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Działu Zamówień publicznych, a wersję elektroniczną należy przesłać na adres: zamowienia@uni.opole.pl nie później niż na 10 dni przed planowaną datą realizacji usługi.UWAGA
  • poszczególne jednostki organizacyjne zobowiązane są do składania zamówień u realizatora, w którego zakresie czynności znajduje się dany przedmiot zamówienia.
  • przed złożeniem nowego wniosku o zakup należy sprawdzić, czy dany przedmiot zamówienia nie został już objęty podpisaną umową

  • informujemy, że Dział Zamówień Publicznych nie dokonuje weryfikacji złożonych wniosków o zakup z podpisanymi umowami (za wyjątkiem umowy dot. usług cateringu).
    Wszyscy objęci postępowaniami przetargowymi realizatorzy, posiadają osoby, które są odpowiedzialne za realizację umowy.Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol