obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Zmiana Regulaminu udzielania zamówień publicznych
UWAGA !!!

Z dniem 22 grudnia zostało opublikowane Zarządzenie nr 171/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Treść regulacji znajduje się w zakładce Informacje/Wzory dla postępowań


Biuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 26-27
tel. 77 452 70 61-64
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol