obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Rozeznanie rynku w zakresie dzierżawy sprzętu wielofunkcyjnego

W związku z planowanym przez Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, wszczęciem pilotażowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dzierżawie sprzętu wielofunkcyjnego, zapraszamy Państwa do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia.

Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który zawiera szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy sprzętu wielofunkcyjnego.

Termin i miejsce składania ofert:
Propozycje cen prosimy przesyłać w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r., na adres: zamowienia@uni.opole.pl

Pobierz: Opis przedmiotu zamówienia.zip


Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol